”Nye” gamle danske dokumentarfilm

Året 2013 bragte en spændende nyhed for historiefreaks med hang til nyere danmarkshistorie og filmhistorie.
I et nyt initiativ fra Det Danske Filminstitut har vi nu fået gratis adgang til 77 nydigitaliserede gamle danske dokumentar- og eksperimentalfilm via netsiden Sculpting the past/Fortid fortolket

Dokumentarfilmene spænder tidsmæssigt fra 1930’erne til 1989.
De er temamæssigt inddelt i tre grupper:
Besættelsen – før, under og efter
Nye verdensbilleder – kunst og videnskab i 1950’erne og 60’erne
Eksperimenter og oprør – 1965-1980

Det er filminstruktøren Dola Bonfils, som sammen med 3 filmhistorikere har udvalgt filmene. Filmene er udvalgt efter en række kriterier. Enten for deres filmhistoriske betydning og/eller deres værdi som et tidsbillede.

Tanken med initiativet er, at videregive den rigdom af fortællinger om danskerne og Danmark igennem den nyere tid, som det danske filmarkiv rummer. Filmene udgør en mangfoldighed af det samfund og den tid, der er skabt i.

Fra filmen “Det gælder din frihed”

Der er meget guld at finde, når man dykker ned i de mange forskellige film og tidsbilleder. Her er film, som de af os, der selv har været en del af tiden, nostalgisk kan dvæle i. Men også unge, for hvem dette er ren historie, kan her finde spændende og anderledes vinkler til belysning af en tid, som var her lige for et øjeblik siden.

 

 

Den undervisningsmæssige værdi er der desuden tænkt på. Der findes beskrivelser og længere forskningsbaserede tekster om filmene og deres historiske kontekst, undervisningsmateriale til gymnasierne samt interviews.

Herfra skal i hvert fald lyde en opfordring til at rive nogle timer ud af kalenderen og hoppe tilbage til en anden tid eller arrangere nostalgisk filmweekend derhjemme i sofaen og klikke ind på: www.sculptingthepast.dk

Læs mere om initiativet i Marianne Krogh Andersens artikel i Weekendavisen 23. august 2013: ”Tilbage til troskyldigheden”.